Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Województwa Świętokrzyskiego

świętokrzyskie (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Konkurs: „Kuchnia świętokrzyska czaruje – rolniczy handel detaliczny – przetwory i potrawy z roślin strączkowych”

03.09.2020

W tym roku już po raz trzeci Świętokrzyska Izba Rolnicza organizuje konkurs dotyczący przetwórstwa żywności przez rolników w ramach działalności rolniczej. Konkurs tegoroczny nosi nazwę „Kuchnia świętokrzyska czaruje – rolniczy handel detaliczny – przetwory  i potrawy z roślin strączkowych”. Celem konkursu było i jest nadal zachęcenie rolników do przetwórstwa wyprodukowanej przez siebie żywności i sprzedaż tych przetworzonych produktów z wartością dodaną jaką zyskują dzięki przetwórstwu. Jest to możliwe, dzięki zmianie przepisów prawnych. Mianowicie Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. poz. 1961), która weszła w życie 1 stycznia 2017 r. Ustawa wprowadza pojęcie Rolniczy handel detaliczny i pozwala podmiotom prowadzącym produkcję pierwotną, np. rolnikom, pszczelarzom w ramach tej działalności wytwarzać oraz sprzedawać bezpośrednio konsumentom końcowym surowce i przetworzone produkty spożywcze pochodzenia roślinnego, zwierzęcego jak i żywność zawierającą składniki pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Surowce mogą pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

Konkurs wszedł już w stały harmonogram organizacyjny Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Mamy intencję kontynuacji konkursu w latach następnych ze względu na  potrzebę promocji tego rodzaju działalności, co jest szczególnie istotne dla mniejszych gospodarstw, które mogą w ten sposób zagospodarować produkcję pierwotną i zwiększyć swoje dochody, niekiedy w sposób znaczący. Ze względu na możliwość przetwarzania różnorodnych produktów od roślinnych poprzez mieszane i zwierzęce postanowiliśmy podzielić produkty na grupy, gdyż trudno jest oceniać (porównywać) produkcję z takiej różnorodności.

Do konkursu mogą się zgłaszać rolnicy i rolniczki oraz koła gospodyń wiejskich wspierające producenta takiego przetworzonego produktu z własnego gospodarstwa. Produkty te mogą być tradycyjne, oparte o wieloletnią tradycję, ale także nowe, interesujące, bazujące na lokalnych produktach z naszego województwa – w tym roku rośliny strączkowe. 

Produkty lub potrawy biorące udział w konkursie musza mieć formę sprzedażową. Uczestnik musi przedstawić w opisie (formularzu) proponowaną formę sprzedaży (jak i gdzie produkt ma być konfekcjonowany i sprzedawany). Jeden uczestnik/zespół konkursowy może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 produkty  lub 2 potrawy.

Konkurs przebiega w dwóch etapach – pierwszy powiatowy polega na ocenie kart zgłoszenia, które można składać w biurze ŚIR i  także biurach powiatowych do 7 września włącznie.  W wyniku oceny kart komisja wybierze 30 najlepiej rokujących produktów do etapu wojewódzkiego.  O szczegółach oraz zakwalifikowaniu do finału każdy uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie do dnia 14 września 2020 r.

W finale wojewódzkim będą oni prezentować swoje produkty i oferować do degustacji komisji oraz uczestnikom konferencji towarzyszącej. Ogłoszenie wyników nastąpi  w dniu etapu wojewódzkiego  konkursu tj. 23.09.2020 r.

Oceny produktów biorących udział w konkursie dokona Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Biura Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Ocenie podlegać będą walory smakowe, wygląd potrawy lub przetworu, możliwość sprzedaży klientom oraz związek z regionem. Uczestnicy finału wojewódzkiego otrzymają nagrody, pierwszych 10 miejsc będzie honorowane najbardziej wartościowymi nagrodami. Na stronie internetowej oraz w biurach ŚIR umieszczone są wszystkie zasady konkursu wraz z regulaminem i kartą zgłoszenia.

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009